Wykonujemy zdjecia pantomograficzne oraz punktowe. Wykorzystujemy technologię pozwalający na uzyskanie obrazu RTG na ekranie komputera w ciągu 2 sekund od wykonania zdjęcia. System radiologii wykorzystywany w naszej Klinice pozwala na redukcję dawki promienii RTG w stomatologicznych zdjęciach wewnątrzustnych aż o 90%. Pozwala to na wykonanie kilku zdjęć podczas jednego zabiegu przy łącznej niższej dawce promieniowania. Ma to szczególne znaczenie przy leczeniu endodontycznym.