Pacjent z dużymi brakami w uzębieniu. Zdjęcie wykonano przed kompleksowym leczeniem protetycznym.
     
  Wykonana została następująca praca protetyczna:

1. Korona porcelanowa z elementem retencyjnym
    dla protezy (zasuwa).

2.
Most z dwoma elementami retencyjnymi
    (zatrzask CK i zasuwa).

3.
Proteza.
     
  Zdjęcie po zacementowaniu mostu i korony.
     
  Zdjęcie po założeniu protezy.
Ostateczny efekt leczenia protetycznego szczęki górnej.