Ubytki w uzębieniu stanowią nie tylko poważny problem estetyczny, ale przede wszystkim niepozostają one obojętne dla całego układu żucia. Brak nawet jednego zęba może sprawić, że pozostałe zęby są bardziej obciążone, a siły wyzwalane podczas gryzienia pokarmu rozkładają się nierównomiernie, co w konsekwencji może doprowadzać do zakłóceń w jego funkcjonowaniu.

Rodzaj protezy dobieramy w zależności od ilości, jakości ubytków oraz ich rozmieszczenia.

Korona porcelanowa jest to uzupełnienie protetyczne zacementowane na stałe, ograniczone swoim zasięgiem do korony zęba.

W miejsce brakujących dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą zębów można wstawić most, czyli połączone z sobą porcelanowe zęby "wsparte" na zdrowych zębach własnych. W przypadku, kiedy brakuje zbyt dużej ilości zębów i nie można zawiesić protezy na sąsiednich zębach, oferujemy Pacjentom protezy ruchome. Należą do nich popularne protezy akrylowe oraz protezy szkieletowe.

Istnieje także możliwość wykonania protez ruchomych na zatrzaskach lub implantach.

Zobacz przykładowe leczenie protetyczne (wykonane przez lek. stom. Macieja Goczewskiego)