MMG Sp. z o.o. istnieje od 2006 roku. 21 maja 2007 spółka utworzyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MMG wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod nr 22-01026.

Prezesem spółki i kierownikiem NZOZ MMG jest dr n. med. Maciej Goczewski.

 
     
  Nr KRS spółki: 0000263269
Kapitał zakładowy spółki: 1 170 000,00 zł
Nr konta: 57 1090 1098 0000 0001 0704 2414