Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w endodoncji wiele zębów, jeszcze do niedawna skazanych na usunięcie, udaje się wyleczyć.

Zasady leczenia kanałowego są niezmienne od dziesięcioleci. Polegają one na usunięciu miękkich tkanek wchodzących w skład miazgi
zębowej z komory i kanałów korzeniowych, poszerzeniu i ukształtowaniu systemu kanałów korzeniowych i ich szczelnemu wypełnieniu.

Aby precyzyjnie i szybko przeprowadzić leczenie kanałowe w naszej Klinice używamy najnowocześniejszych systemów endodontycznych:
- ręcznych i maszynowych narzędzi do opracowywania kanałów korzeniowych,
- endometru umożliwiającego dokładny elektroniczny pomiar długości roboczej kanału korzeniowego,
- aparatu RTG z systemem RVG służącego do natychmiastowej oceny leczenia endodontycznego,
- Systemu B, służącego do uplastyczniania gutaperki (materiału służącego do wypełniania kanałów korzeniowych),
- mikroskopu zapewniającego uzyskanie powiększonego obrazu pola operacyjnego.

Posługiwanie się mikroskopem podczas leczenia kanałowego jest szczególnie pomocne do usuwaniu złamanych narzędzi kanałowych.

Zobacz przykładowe leczenie endodontyczne (wykonane przez lek. stom. Macieja Goczewskiego)